Baan reglement en winterse omstandigheden

Baan reglement TV Pieter Brueghe
  
Voor een lange levensduur en veel speelplezier van en op onze Advantage RedCourt all-weatherbanen: 
 
• Altijd slepen na het gebruik van een baan,

• Bij alle weersomstandigheden slepen tot aan het hek

• Slepen van buiten naar binnen, volgens onderstaand patroon

• Na het slepen het sleepnet opruimen  

• Zorg voor gepast schoeisel, hogere noppen zijn niet toegestaan

• Als er sneeuw, ijzel, plassen of dooiwater op de banen ligt, zijn deze onbespeelbaar en zal dat z.s.m. op de website vermeld worden. Zie ook “Winterse omstandigheden”. 
 
 
  
 Winterse omstandigheden 
 Via onze website www.tvpieterbrueghel.nl zal voor zover mogelijk tijdig worden meegedeeld wanneer de banen niet bespeelbaar zijn. Indien deze mededeling om een of andere reden achterwege blijft, dan blijven de leden toch zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van onderstaande regels. 
 
Banen wel bespeelbaar:  
 KALE VORST

Indien het tijdens of net voor een vorstperiode niet geregend heeft, kan er over het algemeen gespeeld worden. De kans op blessures neemt wel toe.    
 
Banen NIET bespeelbaar:

SNEEUW

Betreding van de tennisbanen is bij sneeuw verboden. Vastgetrapte sneeuw ‘verijst’ en de scherpe kristallen beschadigen de vezels van de mat. Tevens hecht de ijsvorming zich aan de mat vast, waardoor het ijs  langzamer ontdooit. Sneeuw mag niet verwijderd worden, anders beschadigt dat de ondergrond. 
 
DOOI en OPDOOI *

Tijdens (op)dooi kan er niet gespeeld worden. De ondergrond is tijdens (op)dooi nog deels bevroren en betreden kan voor onherstelbare schade zorgen. Zie hieronder voor uitgebreide informatie mbt opdooi.  

IJZEL

Betreding van de tennisbanen is bij ijzel verboden. De ijskristallen fungeren als mesjes, met als gevolg het beschadigen van de vezels door het ijs.   
 
* Wat is Opdooi: 

Tijdens een periode van opdooi zijn de banen gesloten terwijl ze er op het eerste gezicht goed en bespeelbaar uitzien.  Hoe zit dat?  
Omdat onze banen veelal in de zon liggen en de temperaturen overdag boven nul komen, leidt dat tot zachte plakken onder de tennismat. Onder die tennismat zit een sportfundering van lava.  Het vocht daarin bevriest ‘s nachts. Overdag gaat de temperatuur naar boven de nul graden en verwarmt de zon het bovenste gedeelte van die lava laag. Het vocht erin smelt, maar kan niet weg door de bevroren ondergrond. Daardoor komt de mat los te liggen van de gekrompen zachtere ondergrond. Hierdoor stuiteren de ballen op die plekken maar 20 tot 40% van de normale hoogte. Dit geheel wordt opdooi genoemd.  

Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.
Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.
Testen buiten het speelveld !

Onherstelbare schade

Bij het stappen op die zachte plekken, wordt de ondergrond ongelijk.  De tennisbanen krijgen hierdoor hobbels en golven die niet meer wegtrekken, ook niet in de periode na de opdooi. Dit kan zelfs tot onherstelbare schade leiden. Als herstellen wel mogelijk is, kost dat in ieder geval veel tijd en brengt het hoge kosten met zich mee.  

Om (permanente) beschadigingen te voorkomen, zijn de banen tijdens een periode van opdooi gesloten en worden ze dagelijks gecontroleerd. 

 

Meer informatie is te vinden op:

https://www.kennisvansport.nl/tennis/kennis-delen/bespelen-van-kunstgras-tijdens-de-winter