Aannamebeleid vrijwilligers TVPB

Aannamebeleid van vrijwilligers:

Tennisvereniging Pieter Brueghel is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en activiteiten. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Besluit:

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt TV Pieter Brueghel de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 

 

Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een lid van het bestuur of betreffende commissie verantwoordelijke;

De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hieraan te houden. De gedragscode is te vinden op de website van Tennisvereniging Pieter Brueghel, onder het kopje Algemeen - Grensoverschrijdend gedrag;

Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige sporters werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.