Opzeggen lidmaatschap

REGELS INZAKE OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 

  1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail  te geschieden bij de ledenadministrateur voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
  2. Wie na 1 december opzegt, doch voor 1 april, is 50% van de jaar-contributie verschuldigd.
  3. Wie na 1 april opzegt is de volledige jaar-contributie verschuldigd.

 

Ledenadministratie: Ledenadm.pb@awzz.nl

Van Hallstraat 1 Breugel