Grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersoon

 

Tennisvereniging Pieter Brueghel heeft een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). De VCP is bij voorkomende zaken het eerste aanspreekpunt en biedt opvang aan iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft over grensoverschrijdend gedrag. Je kunt vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, normen en waarden in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn. In een vertrouwelijk gesprek met onze VCP bespreek je wat je dwars zit en welke stappen er gezet kunnen worden. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt en kan ook anoniem.

Zit je ergens mee? Neem contact op met onze VCP op vertrouwenscontactpersoon.tvpb@gmail.com of via 06-22722622.

 

Website grensoverschrijdend gedrag

TVPB Grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersoon

Onze VertrouwensContactPersoon stelt zich voor