Lid worden PB

Ledenadministratie:   Ans van der Zanden

van Hallstraat 1, 5694 CT Breugel

Tel. 474911

ledenadm.pb@awzz.nl

 

Aanmelden voor onze vereniging kan via de link op onze homepage, de blauwe pijl rechts boven.

 

"U” verklaart ermee in te stemmen dat:
1. u  TV Pieter Brueghel schriftelijk machtigt om jaarlijks op 15 februari de verschuldigde contributie van een door u op te geven geldig bank/ giro rekeningnummer af te schrijven, en
2. u een aantal malen per jaar wordt ingedeeld voor een bardienst en/of parkdienst (alleen voor senioren).
Verdere informatie over onze tennisvereniging vindt u op onze website: www.tvpieterbrueghel.nl

 

Voor senioren & junioren geldt momenteel  geen wachtlijst.

 

Inschrijgeld senioren: € 11,50

                     junioren: € 7,-

 

Wanneer men tussentijds inschrijft wordt de contributie aangepast .

Inschrijven januari t/m maart voor senioren: € 110,-

                                                       voor junioren: € 55,-

Inschrijven april t/m juni voor senioren: € 82,50

                                             voor junioren: € 41,25

Inschrijven juli t/m september voor senioren: € 55,-

                                                       voor junioren: € 27,50

Inschrijven oktober t/m december voor senioren: € 27,50

                                                               voor junioren: € 13,75

 

Er bestaat ook een mogelijkheid voor een proeflidmaatschap, zie hiervoor document proeflidmaatschap.

 

VERLICHTING:

Tennis je regelmatig in de avonduren dan kan het handig zijn om een sleutel te bestellen voor de verlichting. 

Kosten hiervoor: € 6.00   ( gepast,contant te betalen bij de ledenadministratie, waar je deze sleutel ook kan bestellen en af kan halen. )

 

Alle seniorleden draaien 2 a 3 keer per jaar bar- of parkdienst. Deze kan door de leden zelf gepland worden. Mogelijkheid tot inschrijven wordt tijdig via de mail doorgegeven.

 

Juniorleden zijn leden, die voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, i.c. de eerste januari, de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Seniorleden zijn leden, die voor de eerste dag van het betreffende verenigingsjaar, i.c. de eerste januari, de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor 2023:

*          senioren                      €  110,00           2024: € 120,-

*          junioren                      €   55,00             2024: €  60,-

*          niet spelend lid           €   15,00

*          vrienden van de club   €  15,00

De aan de KNLTB verschuldigde bijdrage wordt door de vereniging afgedragen.

 

Per gezin (woonachtig op hetzelfde adres ) betalen maximaal 4 leden contributie. De reductie geldt voor de laagste contributie van het gezin.

 

Als u lid wordt bent u verplicht een machtiging af te geven aan de ledenadministratie voor het innen van de contributie.

De contributie wordt rond 15 februari van het contributiejaar geïnd.

 

Lidmaatschapskaart

Nieuwe leden ontvangen nog een lidmaatschapskaart t.m. 31 december 2023.

Daarna helemaal over naar digitale pas, zie hiervoor de KNLTB  club APP.

 

 

Met de lidmaatschapskaart hebt u tennisrecht gedurende het lopende kalenderjaar.

 

Met een geldig lidmaatschap kunt u digitaal via de KNLTB Club app een baan reserveren.

Bij verlies of vervanging kunt u tegen betaling van € 10,00 een nieuwe kaart verkrijgen bij de ledenadministrateur.

 

Niet spelend lidmaatschap

Indien u tijdelijk (ingaande 1 januari en gedurende maximaal 1 kalenderjaar) niet in staat bent te tennissen, kunt u zich bij de ledenadministrateur laten registreren als ‘niet spelend lid’.

U blijft lid, maar heeft geen recht om te tennissen (wel draait u bar en of park dienst).

Het ‘niet spelend lidmaatschap’ wordt na een jaar automatisch omgezet in een normaal lidmaatschap, tenzij er nadere afspraken zijn gemaakt met het bestuur.

 

Vrienden van de club.

Mocht u gezien leeftijd,gezondheid,blessures o.i.d. niet meer in de gelegenheid zijn om te tennissen kunt u aansluiten bij de vrienden van de club.

U houdt contact met de vereniging en u kunt deelnemen aan andere aktiviteiten o.a. de spelletjesavond, pub quiz e.d.

 

Introductieregeling

·                    Het introduceren van familieleden en vrienden is mogelijk.

·                    Een introducé speelt uitsluitend met leden van onze tennisvereniging.

·                    Een lid kan slechts één persoon tegelijkertijd introduceren.

·                    U dient vooraf een introduce  aan te melden aan de bar in het paviljoen (indien geopend).

                     De kosten bedragen € 4,00 voor een senior en € 2,00 voor een junior.

·                    Mocht het paviljoen niet open zijn,

.                    dan bestaat de mogelijkheid om via een envelop met de namen van introduce en lid het verschuldigde bedrag in de brievenbus te deponeren.

 

De zomer-regeling

Met de overige twee tennisverenigingen in Son en Breugel is een onderlinge introductieregeling afgesproken. Dit houdt in dat leden van deze verenigingen in de periode van 1 juli tot 1 november op hun tenniscomplexen kunnen tennissen.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

·                    afhangen met een geldige lidmaatschapskaart;

·                    niet tijdens competities en toernooien;

·                    op maandag t/m vrijdag tot uiterlijk 19.00 uur;

op zaterdag en zondag onbeperkt;

·                    alleen spelen,

-                    in enkelspel met 1 lid van de thuisspelende vereniging;

-                    in dubbelspel met minstens 2 leden van de thuisspelende vereniging;

 

Op onze Social Media pagina’s kunnen foto’s geplaatst worden buiten de  controle van onze vereniging om.  Tennisvereniging Pieter Brueghel is  hiervoor niet verantwoordelijk.

Mocht u bezwaar hebben dat foto’s,  die gemaakt worden tijdens toernooien en/of andere activiteiten,  eventueel  gebruikt worden voor PR doeleinden van tennisvereniging TV Pieter Brueghel, dan verzoeken wij U om dat aan te geven bij de ledenadministratie.